Bosexploitatie

De méér dan 30-jarige ervaring van Gevabois is een bewijs van onze betrouwbare kennis en staat garant voor onze vakkundige expertise betreffende de bosexploitatie. Gevabois koopt bomen op stam en verkoopt geleverd of aan de weg gestapeld. We zijn die ideale schakel tussen de boseigenaars en de houtverwerkende industrie. Wij behartigen maximaal de belangen van beide partijen zonder het ecologische uit het oog te verliezen.

 

Bosexploitatie is het proces waarbij wij het hout (loofbomen en naaldbomen) 'oogsten'. Wij duiden de bomen aan dewelke gekapt moeten worden, we bereiden het werk voor, wij vellen en rooien de bomen, ruimen alles netjes op. Uiteindelijk laden en voeren wij het hout weg.

 

Voor dit alles gebruiken wij professioneel materiaal. Wij passen natuurlijk ons materiaal aan het terrein aan. Dit teneinde zo min mogelijk schade aan de grond en aan het landschap te berokkenen. Door hiermee rekening te houden zal een nieuwe aanplanting gemakkelijker en vlotter verlopen.

 

Wij hechten veel belang aan het ecologische. Daarom behoort het aanleggen van nieuwe bossen eveneens tot onze activiteiten. Zo kunnen onze kinderen en kleinkinderen maximaal van de natuur genieten.