Verkoop

Gevabois heeft reeds méér dan 30 jaar ervaring in het verkopen van bossen op stam in Belgie ,Frankrijk en Duitsland. Wij verkopen loofhout (beuk, es, populier, eik...) en naaldhout. Eveneens zijn we sterk gespecialiseerd in de export naar Azie.

 

Wij hechten veel belang aan de kwaliteit van het hout, de prijs en de afgesproken leveringstermijn.

 

Vermits Gevabois als tussenpersoon fungeert tussen de boseigenaars en de houtverwerkende industrie, zullen wij steeds de belangen van beide partijen naar eer en geweten behartigen.